Đăng nhập
BAO HANH RANG SU
GIỚI THIỆU

IDPI TRUNG TÂM DỮ LIỆU BẢO HÀNH RĂNG SỨ là website được tạo ra nhằm mục đích giúp cho Labo và Nha khoa có thể kích hoạt bảo hành điện tử cho Khách hàng với tiêu chí đơn giản, thân thiện.


CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
1. Quản lý nha khoa

--> Thêm, sửa, xoá các thông tin nha khoa

--> Quản lý danh sách nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ,...

2. Quản lý Thẻ bảo hành

-->Quản lý Loại thẻ bảo hành: zolid hoặc cercon

-->Quản lý danh sách mã thẻ bảo hành

-->Cập nhật thông tin nha khoa: thông tin nha khoa, bác sĩ...

-->Cập nhật thông tin bệnh nhân: thông tin bệnh nhân, số răng, vị trí răng, thời hạn bảo hành…

3. Thông tin bệnh nhân

-->Danh sách thông tin chi tiết bệnh nhân

-->Danh sách thẻ bảo hành

Hệ thống quản lý hoàn toàn online, lưu trữ dữ liệu vào mục đích sử dụng lâu dài trong suốt quá trình chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhân.

QUY TRÌNH LÀM RĂNG SỨ
TƯ VẤN NHA KHOA